9. prosince 2017

Vánoční koncert 2017 - ZUŠ Počátky Záznam celého koncertu (1:06 hod.) je možné si zdarma stáhnout na USB flash disk 8GB v ZUŠ Počátky.